ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 041-3123 * 041-4120 * 09370138801 تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز - وليعصر - چهارراه شريعتي مراجعه نمایید.