ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 041-3123 تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز - وليعصر - شريعتي مراجعه نمایید.