درصورت درخواست ويلچر تماس حاصل فرماييد .
جهت ثبت ويلچر با آقاي معصومي هماهنگ شويد . 

041-3123 

09370138801سایر اعلانات