درصورت درخواست ویلچر در مسیر آنتالیا 48 ساعت قبل تماس حاصل فرمایید .سایر اعلانات